εκδηλώσεις δράσεις - Πρόγραμμα Κοινωνικών Δρασεων


Πρόγραμμα Κοινωνικών Δράσεων  (δείτε το blog)

Υπεύθυνη Προγράμματος Κοινωνικών Δράσεων: Ειρήνη Ρέππα, M.Sc., οικογενειακή θεραπεύτρια, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

 

Το σκεπτικό

Μέσα από αυτή τη μακρόχρονη εμπειρία και πράξη, το Εργαστήριο έχει εξελιχθεί σε έναν πολύπλευρο και πολυπρόσωπο οργανισμό και διευρύνει συνεχώς τους προσανατολισμούς και τις δραστηριότητες του. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι απέναντι στην κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας. Προκειμένου να συμβάλλουμε στην κατανόηση και την αντιμετώπισή της αναγγείλαμε, το 2010, το Πρόγραμμα Κοινωνικών Δράσεων (ΠΚΔ).

Ο σχεδιασμός του ΠΚΔ είχε ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι, πίσω από τα οικονομικά προβλήματα –τα οποία ευθύνονται για τη θέση που, ως χώρα, πήραμε στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης– κρύβονται βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα που ελλόχευαν από καιρό και τα οποία η οικονομική αυτή κρίση έφερε και θα συνεχίσει να φέρνει στην επιφάνεια.

Εξετάζοντας τα τεκταινόμενα από την συστημική οπτική –η οποία αποτελεί και το θεωρητικό υπόβαθρο για την ερευνητική, θεραπευτική, εκπαιδευτική και εκδοτική δραστηριότητα μας– γνωρίζουμε πως η κρίση που βιώνουμε θα μπορούσε να γίνει το εφαλτήριο μιας ουσιαστικής και βαθιάς μεταμόρφωσης: κάτω από το έκδηλο χάος υπάρχει μια άλλη τάξη πραγμάτων, που όταν έρθει η ώρα, θα εκδηλωθεί με τη μορφή νέων δομών και νέου κύκλου διεργασιών σε ανώτερα επίπεδα οργάνωσης.

Οι στόχοι μας

Με στόχο να συμβάλλουμε στις αναθεωρήσεις και αλλαγές που απαιτούν οι προκλήσεις των καιρών, θελήσαμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να υλοποιήσουμε δράσεις, μέσα από την αλληλεπίδρασή μας με άλλα πλαίσια, κοινωνικούς φορείς και δίκτυα.

Θελήσαμε, επίσης, να προσφέρουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα και ομάδες δυνατότητα συμμετοχής στις δράσεις μας, ακολουθώντας το πνεύμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, που 30 χρόνια τώρα αποτελούν τη θεμέλια λίθο του έργου μας. Οι ενέργειές μας στο σύνολό τους, αποβλέπουν στη διαμόρφωση μιας πιο συνειδητοποιημένης και λειτουργικής κοινωνίας για όλους μας.

Η υλοποίηση των δράσεων έχει ήδη ξεκινήσει, σε συνεργασία με πολλά άτομα και φορείς που, όπως το επιστημονικό προσωπικό και οι συνεργάτες του Εργαστηρίου, προσφέρουν τις γνώσεις, την εμπειρία και το χρόνο τους εθελοντικά.