σεμινάρια

Μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ»

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων διοργανώνει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων από το 2000.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να

  • διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες,
  • να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους,
  • να αναπτύξουν πρωτοβουλίες,
  • να αλλάξουν την επαγγελματική τους ταυτότητα,
  • να γίνουν πιο δημιουργικοί

έτσι ώστε να αισθάνονται ότι η εργασία τους, πέρα από ικανοποίηση, τους προσφέρει και νόημα ζωής.

Το συνθετικό θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζεται το πρόγραμμα συμβάλλει στην οργάνωση της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Μέσα από την ολιστική οπτική της Συστημικής Θεώρησης, οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν ένα ευέλικτο και εύχρηστο εργαλείο για την εργασία, το οποίο διευκολύνει τον εργαζόμενο να οργανώνει τη σκέψη του, να λειτουργεί αποτελεσματικά και με κέφι.

Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί;

  • Θεωρητική Κατάρτιση
  • Βιωματική επεξεργασία
  • Ομαδική Εποπτεία

Το πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί με βάση τις αρχές που διέπουν τη λειτουργική επικοινωνία σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα, αποτελεί ένα γόνιμο φυτώριο ιδεών και εμπειριών που καλλιεργεί την ανάπτυξη της συνεργατικής νοοτροπίας και την ανάδειξη δημιουργικών λύσεων και προοδευτικών ιδεών και πρακτικής.

Ο συνδυασμός της θεωρητικής κατάρτισης με τη βιωματική εμπειρία και την εποπτεία προωθεί την εσωτερική μας συγκρότηση, μειώνοντας έτσι την ασάφεια, τις εσωτερικές και διαπροσωπικές αντιφάσεις και συγκρούσεις.

Διάρκεια: Δώδεκα (12) τετράωρες συναντήσεις. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επιθυμούν περισσότερη εποπτική επεξεργασία του εργασιακού τους ρόλου και της επαγγελματικής τους ταυτότητας, συμμετέχουν σε ένα δεύτερο κύκλο με την ίδια διάρκεια.

2ος Κύκλος: «Η συστημική θεώρηση στο εργασιακό πλαίσιο - Διεύρυνση της επαγγελματικής ταυτότητας». Στόχος της δεύτερης αυτής ενότητας είναι η επεξεργασία και η διεύρυνση του εργασιακού ρόλου και της επαγγελματικής ταυτότητας. Έχοντας αποκτήσει, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου νέες γνώσεις και δεξιότητες, μέσα από ανακατατάξεις των εργασιακών τους ρόλων οι συμμετέχοντες επαναπροσδιορίζουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Διευθύνει: Μαρία Πυρουνάκη–Λιωνή, Ph.D., Κοινωνική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος