σεμινάρια

Συμβουλευτική σε οικογενειακές επιχειρήσεις

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία του στη συστημική συμβουλευτική οικογενειών, ατόμων και ομάδων, διευρύνει το πεδίο δράσης του και στις οικογενειακές επιχειρήσεις.


ΤΙ

Η οπτική μας εστιάζει στη ζεύξη της οικογένειας ΚΑΙ της επιχείρησης.

Οι στόχοι μας είναι να βοηθήσουμε την οικογενειακή επιχείρηση να:

  • Μεγιστοποιήσει το δυναμικό της απόδοσής της
  • Διαχειρισθεί τις συγκρούσεις στην οικογένεια και την επιχείρηση
  • Διευκολύνει τη συνύπαρξη των γενεών
  • Προστατεύσει την οικογενειακή περιουσία
  • Διαχειρισθεί με επιτυχία την ένταξη των νέων μελών της/των οικογενειών στην επιχείρηση
  • Προετοιμάσει μια επιτυχημένη διαδοχή
     

ΠΩΣ

Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της συστημικής θεώρησης της οικογένειας και του Γνωστικού Συστήματος Αυτοαναφοράς.

Συνεργαζόμαστε και συνομιλούμε με όλη την οικογένεια αναλύοντας τη σημερινή φάση ανάπτυξής της και τους στόχους της για το μέλλον.

Εξετάζουμε τις δυνατότητες κάθε μέλους για να τις συνδυάσουμε με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Εφαρμόζουμε το ατομικό και ομαδικό coaching με στόχο τη συγκλίνουσα επιτυχία των μελών της οικογένειας στην επιχείρηση.

Επιχειρούμε συμβουλευτικά με όλα τα μέλη της οικογένειας για την ή τις επιχειρήσεις τους από το στάδιο της ανάπτυξης έως το στάδιο της διαδοχής.

Συμφωνούμε ένα πλάνο δέσμευσης ορισμένης διάρκειας για να βοηθήσουμε την οικογένεια και την επιχείρηση να εφαρμόσουν τις νέες λύσεις.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ KAI WORKSHOPS

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας διεθνώς. Ωστόσο παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες λόγω της σύμπλευσης της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής των μελών τους.

Τα θέματα των σεμιναρίων και των workshops έχουν αναπτυχθεί με αυτήν την οπτική. Παρουσιάζουν, σε σεμινάρια και workshops μικρής και μεγαλύτερης διάρκειαςη, τη μοναδικότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Θέματα:

-Οικογένεια και επιχείρηση
-Οι διαπραγματεύσεις στις οικογενειακές επιχειρήσεις
-Το stress στην οικογενειακή επιχείρηση
-Η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις