σεμινάρια - Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα - Γενεόγραμμα

Αναζητώντας το σύμπτωμα στις γενιές

Αναζητώντας το σύμπτωμα στις γενιές: Περιδιαβάζοντας το γενεόγραμμα

 

Χρόνος και τόπος είναι δύο βασικές συντεταγμένες που λειτουργούν με μοναδικό τρόπο για το νόημα που προσδίδει στη ζωή της η κάθε συλλογικότητα. Για τη συλλογικότητα που αποκαλούμε «οικογένεια» οι δύο αυτές συντεταγμένες καθορίζουν τη λειτουργία ή δυσλειτουργία της καθώς και τη λύση του ή των δεσμών που εγκλωβίζουν τα μέλη της.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λειτουργούς του ψυχοθεραπευτικού χώρου, οι οποίοι έχουν, τουλάχιστον, τις βασικές γνώσεις του γενεογράμματος ή το χρησιμοποιούν ήδη στις εργασίες τους. Πέραν της όποιας συνθετικής θεωρητικής παρουσίασης, το σεμινάριο θα βασιστεί σε περιπτώσεις που οι παρακολουθούντες θα παρουσιάζουν,  με τρόπο ώστε να κατανοηθούν ερμηνευτικές διαδικασίες.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να έχουν ήδη γνώση των σημαντικών στοιχείων που εμφανίζονται στα βιβλία της MacColdrig. Επίσης, όποιοι επιθυμούν, να προετοιμάσουν κάποια περίπτωση προς παρουσίαση.