σεμινάρια - ευρύ κοινό - Ο ρόλος του Σύγχρονου Πατέρα

Ο Ρόλος του Σύγχρονου Πατέρα

 

Στόχος του τρίωρου αυτού βιωματικού σεμιναρίου είναι να σκιαγραφήσει το ρόλο του σύγχρονου πατέρα: πώς διαφοροποιείται από πιο παραδοσιακά μοντέλα του ρόλου, πώς εξελίσσεται μέσα στη δυναμική της οικογένειας και στη σχέση με την γυναίκα-μητέρα, τι συνεπάγεται η παρουσία ή απουσία του για την εξέλιξη των παιδιών; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα επιχειρηθεί να απαντηθούν.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες που ενδιαφέρονται για την πατρότητα  και προϋποθέτει την διάθεσή τους για βιωματική συμμετοχή. Θα κληθούν να αναστοχαστούν πάνω στη σχέση με τα πατρικά πρότυπα που έχουν διαμορφώσει, ενώ θα υπάρξει η δυνατότητα να συζητηθούν και τρέχοντα ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με τον ρόλο του πατέρα σε επίπεδο συμβουλευτικής.
 

Εισηγητής: Χρήστος Ζιούβας, MSc, CAC, Ψυχοθεραπευτής-Οικογενειακός Θεραπευτής
                      Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων, Εκπαιδευτής - Επόπτης