εκπαίδευση εποπτεία - Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα - Marte Meo

Marte Meo για τους επαγγελματίες

MARTE MEO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων διευρύνει την εκπαίδευση επαγγελματιών του χώρου ψυχικής υγείας με το διεθνές πρόγραμμα Marte Meo. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Marte Meo Practitioner απευθύνεται:

•Σε έναν Σύμβουλο ή Ψυχοθεραπευτή, ανεξαρτήτως θεωρητικής κατεύθυνσης, που επιθυμεί να βοηθήσει στη βελτίωση της επικοινωνίας ενός γονέα με το παιδί του, ενός ζευγαριού ή να εκπαιδεύσει κάποιο θεραπευόμενο στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

•Σε έναν Κοινωνικό Λειτουργό ή έναν Νοσηλευτή, που θέλει να βελτιώσει την επαφή του με τις ομάδες πληθυσμού που ασχολείται, αλλά και να εκπαιδεύσει μέσα από τις αρχές του Marte Meo τους εξυπηρετούμενους στην επικοινωνία.

•Σε έναν εκπαιδευτικό που στοχεύει στην βελτίωση της επικοινωνίας με τους μαθητές του, και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

•Σε έναν Αναπτυξιολόγο ή έναν Λογοθεραπευτή, που επιδιώκει αμεσότερα αποτελέσματα, εκπαιδεύοντας τους γονείς να συνεχίζουν μετά τις συνεδρίες την προσπάθεια γλωσσικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού και στο σπίτι.

•Σε κάθε επαγγελματία που ασχολείται με την επικοινωνία, καθώς το Marte Meo αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο που προσαρμόζεται σε πολλαπλά εργασιακά πλαίσια.

•Σε μια εποχή, όπου χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα της επικοινωνίας και τη ανάγκη επιλογής της χρήσιμης πληροφορίας το Marte Meo επιστρέφει στα αρχέτυπα της επικοινωνίας. Αποκωδικοποιεί το Φυσικό Διάλογο που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα γονιό και ένα παιδί ή ανάμεσα σε δυο ενήλικες, εξετάζοντας τόσο τη δομή και το ρυθμό, όσο και το περιεχόμενο του. Καθίσταται έτσι στα χέρια του ειδικού ένα ισχυρό μικροσκόπιο στην ανθρώπινη επικοινωνία.

Πέρα από την κατανόηση του διαλόγου, ο επαγγελματίας με τη βοήθεια ειδικών διαγνωστικών εργαλείων είναι σε θέση σχεδιασμού θεραπευτικών παρεμβάσεων και σταδιακά καθοδηγούν τον ενήλικα να αποκαταστήσει τα στοιχεία του διαλόγου που απουσιάζουν και να ολοκληρώσει την επικοινωνία.

Η αποτελεσματικότητα του Marte Meo και οι θετικές αλλαγές που φέρνει τόσο στη ζωή των θεραπευόμενων, όσο και των ειδικών αναδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που αναπτύσσονται συνεχώς στην Ευρώπη, την Ασία, και την Αυστραλία, διαμορφώνοντας το Διεθνές Δίκτυο Marte Meo, που συνεχώς διευρύνεται, εντάσσοντας στους κόλπους του όλο και περισσότερες χώρες.