εκπαίδευση εποπτεία - Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα - Εισαγωγικό Σεμινάριο στο συστημικό τρόπο σκέψης

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό σεμινάριο στο Συστημικό Τρόπο Σκέψης. Απευθύνεται σε:

1.      Επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας(ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά)

2.      Άλλους επαγγελματίες (ιατρούς, νοσηλευτές,εκπαιδευτικούς, νομικούς, κοινωνιολόγους, κ.ά.) που τους ενδιαφέρει να μάθουν περισσότερα για το συστημικό τρόπο σκέψης, για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και την επικοινωνία.

3.      Εργαζόμενουςπου έρχονται σε επαφή με ανθρώπους

4.      Φοιτητές σχολών ψυχικής υγείας, νοσηλευτικής, κοινωνικής εργασίας, επισκεπτών υγείας,  κοινωνιολογίας και παιδαγωγικών σχολών.

Στόχος είναι η κατανόηση των βασικών μοτίβων αλληλεπίδρασης, όσων έρχονται σε επαφή με το οικογενειακό πλαίσιο. Το εν λόγω σεμινάριο (διάρκειας 40 ωρών) ολοκληρώνεται σε (4) μήνες και θα πραγματοποιηθεί σε (8) πεντάωρες συναντήσεις.

Ενδεικτική Θεματολογία:

  1. Εξέλιξη της ελληνικής οικογένειας-οικοθεωρίες
  2. Το ζευγάρι: ταυτότητες και ρόλοι του άνδρα και της γυναίκας
  3. Κρίση και ψυχική υγεία
  4. Οικογένεια και παιδί
  5. Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Σε κάθε σεμιναριακό κύκλο, ορισμένες θεματικές συνδιαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση και τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας (πχ κρίση, απόλυση, διαζύγιο, πένθος, κ.ά.). Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει, θεωρητικές εισηγήσεις, βιωματικές δραστηριότητες συγκεκριμένων ερωτήσεων.

Εκπαιδεύτρια: Έρα Μουλάκη-Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων