εκπαίδευση εποπτεία - εκπαιδευτές - Ειρήνη Ρέππα

Ειρήνη Ρέππα,M.Sc., οικογενειακή θεραπεύτρια, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

Γεννήθηκε στην Αθήνα.  Έχει  M.Sc. στη Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική  από το Πανεπιστήμιο Πατρών και κατέχει  Πιστοποιητικό Ειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από τον Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

Ειδικεύτηκε  στη  Συστημική  Οικογενειακή Θεραπεία  στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων (1999-2003).
Εργάστηκε πάνω από είκοσι χρόνια  ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής  σε Κέντρο Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο κέντρο αυτό προσέφερε  συμβουλευτικές υπηρεσίες (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο) σε γονείς , εφήβους, εκπαιδευτικούς.

Υπήρξε  μέλος συγγραφικής ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχολικών βιβλίων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και έχει δημοσιεύσει κείμενά της για θέματα ψυχολογίας, συμβουλευτικής και οικογενειακών σχέσεων  σε  επιστημονικά περιοδικά ή ως κεφάλαια βιβλίων.

Έχει συμμετάσχει σε  πολλά συνέδρια και ημερίδες  ως ομιλήτρια ή συντονίστρια  βιωματικών εργαστηρίων  για θέματα  ψυχολογίας  , επικοινωνίας ,σταδιοδρομίας κλπ.

Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων ως  μέλος συγγραφικής ομάδας, καθώς  και  ως  εθελόντρια  σύμβουλος και μέλος της  Επιστημονικής  Επιτροπής του Εθελοντικού Προγράμματος Κοινωνικών Δράσεων  «Γέφυρες παντού», που έχει σκοπό τη συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων και ομάδων που πλήττονται από την κρίση. Μάλιστα, από το 2017 είναι Υπεύθυνη υλοποίησης των δράσεων του εν λόγω Εθελοντικού Προγράμματος.

Έχει συντονίσει ως ψυχοθεραπεύτρια ή εκπαιδεύτρια  Σχολές γονέων, ομάδες εφήβων, ανέργων, νέων γυναικών στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων, και προγραμμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων δομών, προσφέροντας  θεραπευτικό και συμβουλευτικό  έργο σε άτομα, ομάδες  και οικογένειες.

Είναι μέλος των εταιρειών: Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), και European Family Therapy Association (EFTA).