το εργαστήριο - ΣΥ.ΜΟ.ΣΥ.Θ

Στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων  έχει αναπτυχθεί το Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας (ΣΥΜΟΣΥΘ).

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική αναπτύχθηκε στα μέσα του 20ου  αιώνα στην προσπάθεια να συμπληρωθούν τα κενά και να καλυφθούν οι αδυναμίες των πρώτων – ατομοκεντρικών κατευθύνσεων.

Από τη γέννησή της η οποία βασίστηκε στη ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ είναι εμφανής ο συνθετικός της χαρακτήρας. Αναπτύχθηκε σε διάφορα μέρη στον κόσμο συγχρόνως,  με βάση το συνδυασμό στοιχείων και εννοιών από την Ψυχανάλυση, τις ιδέες του Φρόϋντ και των συνεχιστών του, τις θετικές επιστήμες και την κυβερνητική. Αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκε ενσωματώνοντας ιδέες και έννοιες από  τις θεωρητικές επιστήμες, τη φιλοσοφία, τον κονστρουκτιβισμό και τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, και τις μετέπειτα θεωρητικές και προσεγγίσεις και εφαρμογές στην ψυχοθεραπεία. 

Η ολιστική/ συνθετική ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ της συστημικής προσέγγισης ανοίγει το δρόμο της ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Είναι μια απάντηση στον κατακερματισμό του χώρου. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο  που δίνει τη δυνατότητα στους ειδικούς ψυχικής υγείας να προσεγγίσουν το κάθε περιστατικό σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητές του χωρίς να καταφύγουν σε εκλεκτικισμό και τυχάρπαστες επιλογές εργαλείων.

Πάνω στη βάση της  Συστημικής Θεώρησης στην οποία έχει διαμορφωθεί  το Συνθετικό Μοντέλο Θεραπείας(ΣΥΜΟΣΥΘ)  στο Εργαστήριο, που επιτρέπει στους  ειδικούς ψυχικής  υγείας να ακολουθήσουν  αμέτρητες οδούς προκειμένου να προσεγγίσουν τα περιστατικά τους,  χωρίς να περιορίζονται ή να εγκλωβίζονται σε μια συγκεκριμένη και πιθανόν άκαμπτη λογική.

Τα διλήμματα της γραμμικής λογικής όπως:  Ποιος φταίει απαντιώνται μέσω του  συνθετικού «ΚΑΙ» της κυκλικής λογικής. Δηλαδή,  μέσα από μια ολιστική συστημική οπτική που στηρίζεται γερά στις θεωρητικές αρχές της συστημικής προσέγγισης .

Όσοι απευθύνονται στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων - είτε ως ειδικοί που επιθυμούν να ειδικευτούν στη συστημική προσέγγιση είτε ως θεραπευόμενοι/συμβουλευόμενοι – έρχονται σε επαφή με τις πιο διαδεδομένες  σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές  στην ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική για την αντιμετώπιση προβλημάτων/συμπτωμάτων εστιασμένων:

 • Στις νοητικές κατασκευές/Αντιλήψεις/Νοοκατασκευές
 • Στη διαχείριση και έκφραση συναισθήματος
 • Στην εικόνα εαυτού/Αυτοπεποίθηση
 • Στα ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • Στην επικοινωνία με τον εαυτό και τους άλλους
 • Στην ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Στη διαχείριση διαπροσωπικών και ενδοοικογενειακών σχέσεων

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις δυνατότητες του κάθε συστήματος/οικογένειας /ατόμου, μπορεί δοθεί έμφαση σε υποθέσεις, παρεμβάσεις, στόχους  και τεχνικές από  τις διάφορες επιμέρους σχολές προσέγγισης της ψυχικής υγείας:

 • Ψυχοδυναμικής
 • Προσωποκεντρικής, ανθρωπιστικής, υπαρξιακής
 • Συμπεριφορικής/νοητικής
 • Αφηγηματικής
 • Νευροψυχολογίας
 • Θεωρίας του συναισθηματικού δεσμού
 • Αφηγηματικής
 • Σύντομης –εστιασμένης στη λύση

Και είναι  αναμενόμενο ότι ο σεβασμός των ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών του κάθε περιστατικού σε συνδυασμό με το ότι συνυπολογίζονται και οι επιδράσεις από το περιβάλλον  (οικογένεια, ευρύτερα συστήματα  κλπ), αυξάνουν σημαντικά την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ των παρεμβάσεων.

Η συστημική θεώρηση δίνει  τη δυνατότητα για  συνθετικό σχεδιασμό. Παρέχει χάρτη και πυξίδα για το ποιος θα παρέμβει συμβουλευτικά ή θεραπευτικά με ποιον τρόπο, σε ποιόν, πότε και με ποιον. Χωρίς την συνθετική συστημική θεώρηση ένας τέτοιος σχεδιασμός δε θα ήταν εφικτός λόγω των άπειρων δυνατοτήτων  και επιλογών.

Τέλος, η εξέλιξη της συστημικής /οικογενειακής προσέγγισης στην Ελλάδα, περιέλαβε την ΟΜΑΔΙΚΗ θεραπεία, που στο Εργαστήριο συχνά ονομάζουμε «σχολεία ζωής», που προσφέρουν ένα χώρο «δοκιμής» νέων οπτικών και συμπεριφορών και διορθωτικής εμπειρίας, και αυξάνουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής/ ψυχοθεραπείας.